CÁC CÁCH THỨC THANH TOÁN PHÍ DÀNH CHO GIA SƯ

Thanh Toán MoMo

CHUYỂN TIỀN PHÍ BẰNG MOMO

Gia sư có thể thanh toán chuyển tiền phí qua ví điện tử MoMo bất cứ địa điểm nào trên địa bàn thành phố từ các cửa hàng Thế Giới Di Động, FPTSHOP, các cửa hàng siêu thi tiện ích hoặc các địa điểm chấp nhận thanh toán và chuyển tiền giao dịch của MoMo

Thanh Toán MoMo

CHUYỂN TIỀN PHÍ BẰNG MOMO

Gia sư có thể thanh toán chuyển tiền phí qua ví điện tử MoMo bất cứ địa điểm nào trên địa bàn thành phố từ các cửa hàng Thế Giới Di Động, FPTSHOP, các cửa hàng siêu thi tiện ích hoặc các địa điểm chấp nhận thanh toán và chuyển tiền giao dịch của MoMo