DANH MỤC CÁC LỚP MỚI ĐANG CẦN TÌM GIA SƯ PHÙ HỢP

⊇ MS: C1668 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 6, Lớp 9
»Môn Dạy: Dạy môn toán
»Địa Chỉ: Bình Lợi, Phường 3, Bình Thạnh
»Lương: 2.500.000đ
»Số Buổi Học: 5 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 21h
»Thông Tin Học Viên: 2 bé gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1667 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 7
»Môn Dạy: Dạy môn toán
»Địa Chỉ: Phan Văn Trị, P12, Bình Thạnh
»Lương: 2.500.000đ
»Số Buổi Học: 4 buổi
»Thời Gian Học: 18h – 20h
»Thông Tin Học Viên: 1 bé trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1666 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 8
»Môn Dạy: Dạy môn Hóa
»Địa Chỉ: Phó Đức Chính, Nguyễn Thái Bình, Q1
»Lương: 3.000.000đ
»Số Buổi Học: 3 buổi
»Thời Gian Học: 18h – 19h30
»Thông Tin Học Viên: 2 bé trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1658 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 7
»Môn Dạy: Dạy môn toán
»Địa Chỉ: Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bình Thạnh
»Lương: 2.000.000đ
»Số Buổi Học: 3 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 20h30
»Thông Tin Học Viên: 1 bé trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1647 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 8
»Môn Dạy: Dạy môn Lý
»Địa Chỉ: Nguyễn Thái Sơn, P5, Gò Vấp
»Lương: 3.000.000đ
»Số Buổi Học: 3 buổi
»Thời Gian Học: 17h30 – 19h
»Thông Tin Học Viên: 1 bé gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1636 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 6
»Môn Dạy: Dạy môn anh
»Địa Chỉ: Trần Quang Khải, Tân Định, Q1
»Lương: 2.000.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 18h – 20h
»Thông Tin Học Viên: 1 bé trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1660 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 9
»Môn Dạy: Dạy môn toán, lý
»Địa Chỉ: Phan Xích Long, Phú Nhuận
»Lương: 2.400.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 20h15
»Thông Tin Học Viên: 1 bé gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1649 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 7
»Môn Dạy: Dạy môn Hóa
»Địa Chỉ: Đỗ Quang,Thảo Điền
»Lương: 2.500.000đ
»Số Buổi Học: 3 buổi
»Thời Gian Học: 18h – 19h
»Thông Tin Học Viên: 1 bé trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1634 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 6,7
»Môn Dạy: Dạy môn Toán
»Địa Chỉ: Vũ Huy Tấn, Bình Thạnh
»Lương: 2.200.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 18h – 20h
»Thông Tin Học Viên: 2 bé trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh Viên/ Giáo Viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1617 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 11
»Môn Dạy: Dạy môn toán, hóa
»Địa Chỉ: Khánh Hội, Quận 4
»Lương: 2.800.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 21h
»Thông Tin Học Viên: 2 trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1613 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 12
»Môn Dạy: Dạy môn Hóa, Sinh
»Địa Chỉ: Lê Thánh Tôn, Q1
»Lương: 3.500.000đ
»Số Buổi Học: 4 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 21h00
»Thông Tin Học Viên: 1 trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1612 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 11
»Môn Dạy: Dạy môn toán
»Địa Chỉ: Trần Quốc Thảo, Quận 3
»Lương: 2.300.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 19h30 – 20h30
»Thông Tin Học Viên: 1 gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1618 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp10
»Môn Dạy: Dạy môn Lý
»Địa Chỉ: Trần Não, Quận 2
»Lương: 2.600.000đ
»Số Buổi Học: 3 buổi
»Thời Gian Học: 19h30 – 21h
»Thông Tin Học Viên: 1 gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1605 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 10
»Môn Dạy: Dạy môn Lý, Toán
»Địa Chỉ: Quan Trung, Gò Vấp
»Lương: 3.500.000đ
»Số Buổi Học: 3 buổi
»Thời Gian Học: 18h30 – 19h30
»Thông Tin Học Viên: 1 trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1619 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 12
»Môn Dạy: Dạy môn Toán
»Địa Chỉ: Lê Văn Việt, Quận 9
»Lương: 2.500.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 21h
»Thông Tin Học Viên: 1 trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1600 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 12
»Môn Dạy: Dạy môn anh văn
»Địa Chỉ: Hai Bà Trưng, Quận 1
»Lương: 2.800.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 19h30 – 21h00
»Thông Tin Học Viên: 1 trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1627 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 10
»Môn Dạy: Dạy môn Toán, Lý Hóa
»Địa Chỉ: Vũ Huy Tấn, Bình Thạnh
»Lương: 2.900.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 21h
»Thông Tin Học Viên: 1 gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh Viên/ Giáo Viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

⊇ MS: C1609 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 10
»Môn Dạy: Dạy môn Hóa, Lý
»Địa Chỉ: Bạch Đằng, Bình Thạnh
»Lương: 2.800.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 18h30 – 19h30
»Thông Tin Học Viên: 1 gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1636 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 2
»Môn Dạy: Dạy môn toán
»Địa Chỉ: Nơ Trang Long, Bình Thạnh
»Lương: 2.00.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 17h30 – 19h
»Thông Tin Học Viên: 1 bé gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1642 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 4
»Môn Dạy: Dạy anh văn
»Địa Chỉ: Trần Quang Khải, Quận 1
»Lương: 2.500.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 20h30
»Thông Tin Học Viên: 1 bé trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1626 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 3
»Môn Dạy: Dạy môn toán, tiếng việt
»Địa Chỉ: Lê Văn Thọ, Gò Vấp
»Lương: 2.900.000đ
»Số Buổi Học: 3 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 20h30
»Thông Tin Học Viên: 1 bé gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1638 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 4
»Môn Dạy: Dạy môn toán
»Địa Chỉ: Phan Xích Long, Phú Nhuận
»Lương: 2.100.000đ
»Số Buổi Học: 2 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 20h30
»Thông Tin Học Viên: 1 bé  gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Sinh viên/ Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1640 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 2
»Môn Dạy: Dạy môn báo bài
»Địa Chỉ: Cộng Hòa, Tân Bình
»Lương: 2.200.000đ
»Số Buổi Học: 3 buổi
»Thời Gian Học: 19h30 – 21h
»Thông Tin Học Viên: 1 bé gái
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

⊇ MS: C1624 ⊆  ⁄⁄  Lớp đang cần gia sư
————————————————————————————
»Lớp Dạy: Lớp 3
»Môn Dạy: Dạy môn toán
»Địa Chỉ: Nguyễn Trãi, Quận 5
»Lương: 1.700.000đ
»Số Buổi Học: 1 buổi
»Thời Gian Học: 19h – 21h
»Thông Tin Học Viên: 1 bé trai
»Yêu Cầu Trình Độ: Giáo viên
»Yêu Cầu Giới Tính: Không yêu cầu
»Liên Hệ: 0899 168 9180585 829 565

ĐĂNG KÝ LỚP DẠY NGAY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *